Щипки черни, 19 мм

Черни, стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне.


Щипки черни, 25 мм

Черни, стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне.


Щипки черни, 32 мм

Черни, стоманени пластини, стоманени, никелирани скоби за разтваряне.


Бадж хоризонтален със щипка и игла

Бадж хоризонтален със щипка и игла.


Бадж вертикален - прозорец

Бадж вертикален - прозорец


Кошница