Книга за касовите отчети

Книга за касовите отчети


Книга за дневните финансови отчети малка 2019

Книга за дневните финансови отчети малка.
Номерирана с дати и място за месечен отчет.


Книга за похвали и оплаквания

Книга за похвали и оплаквания А4 тв. кора


Регистър на настанените лица/туристи

Регистър на настанените лица/туристи А4, тв. кора


Ревизионна книга за поднадзорни съоръжения А4

Ревизионна книга за поднадзорни съоръжения А4 твърда кора.


Кошница